skip to Main Content
Mail ons

T-Valley

T-Valley is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven op het gebied van mechatronica.
T-Valley was eerder bekend onder de naam Mechantronica Valley Twente. T-Valley wordt nu nieuw leven ingeblazen met een bredere en ambitieuzere doelstelling.

De aanstichter Dirk Bekke is lector Mechatronica bij hogeschool Saxion.
Naast mechatronisch onderwijs en profilering van de high-tech industrie in Oost-Nederland vindt er kennisuitwisseling plaats over concrete projecten rond robotica en smart industry.

De partners

 
BENCHMARK
BOESSENKOOL
BRONKHORST
DEMCON
DRONExpert
IMS
METRIC CONTROL
NOVELT
Oost NL
RIWO Engineering
Robor Electronics
SAXION
VOORTMAN STEEL MACHINERY
 
Back To Top