skip to Main Content
Mail ons

T-Valley

T-Valley is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven op het gebied van mechatronica.
T-Valley was eerder bekend onder de naam Mechantronica Valley Twente. T-Valley wordt nu nieuw leven ingeblazen met een bredere en ambitieuzere doelstelling.

De aanstichter Dirk Bekke is lector Mechatronica bij hogeschool Saxion.
Naast mechatronisch onderwijs en profilering van de high-tech industrie in Oost-Nederland vindt er kennisuitwisseling plaats over concrete projecten rond robotica en smart industry.

De partners

 
BENCHMARK
BOESSENKOOL
BRONKHORST
DEMCON
IMS
METRIC CONTROL
NOVELT
SAXION
VOORTMAN STEEL MACHINERY
 
Back To Top