skip to Main Content
Mail ons

TValley Jaarcongres

Op donderdag 14 juni 2018 vindt het TValley Jaarcongres plaats.
Er vindt kennisuitwisseling plaats over concrete projecten rond robotica en smart industry. TValley wil de overgang van studenten en kennis van de kennisinstellingen naar de bedrijven vloeiend laten verlopen. TValley gaat om kennis halen én brengen.

Het programma zal bestaan uit lezingen door inspirerende sprekers, live demonstraties op de techniekmarkt, een strijd om de KIVI/TValley scriptieprijs en een feestelijke afsluiting met een lectorale rede en de benoeming van Prof. Dr. ir. D.A. Bekke.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit.

10.00-10.30 uur   Ontvangst
10.30-10.50 uur   Opening en welkom
10.50-11.30 uur   Evolution 4.0 – Dr. ir. Chris Verhoeven, TU DELFT
11.40-12.00 uur   Machine Vision in de praktijk – Dr. ir. R. de Kinkelder, SAXION
Metis 4.0 for Smart Industry – T. Pothoven MSc, IMS
12.00-12.20 uur   Applied neural network classifiers in industry applications – Dr. ir. D-J. Kroon, DEMCON
Software for flexible robotics by using ROS – Dr. ir. W. Bonestroo, SAXION
12.20-12.40 uur   SLAM technologies for industrial applications – Dr. ir. A. Mersha, SAXION
VR for R&D and production environments – C. Suurmeijer MSc, BENCHMARK
12.40-13.00 uur   KIVI-TValley scriptieprijs: Studentenpitch
13.00-13.45 uur   Techniekmarkt
13.45-14.10 uur   KIVI-TValley scriptieprijs: Prijsuitreiking
14.10-15.00 uur   Trends & Developments in drone technology – Ir. M. Sandelowsky, SPACE53
Multi System integration – Ing. M. Voortman, VOORTMAN STEEL MACHINERY
15.00-15.20 uur   Buffalo UAV – Ing. E. Osse, BOESSENKOOL
Co-bots in production – Ir. A. Vossebeld, BRONKHORST
15.20-15.45 uur   Techniekmarkt
15.45-16.00 uur   TValley
16.00-16.30 uur   Lectorale Rede “Robotize your Future” – lector dr. ir. D.A. Bekke
16.30-16.45 uur   Benoeming
16.45-17.30 uur   Afsluiting en borrel

Back To Top