skip to Main Content
Mail ons

Nieuws

 

Focus op Vision

Op 18 oktober 2018 heeft het lectoraat Mechatronica van Saxion de bijeenkomst “Focus op Vision” georganiseerd. Deze bijeenkomst is georganiseerd om de toenemende vraag voor kennisontwikkeling op het gebied van vision te structureren en te inventariseren welke aspecten van vision door de bedrijven en het lectoraat nader moeten worden onderzocht.

 

 

Dat het onderwerp vision leeft bij de regionale industrie is duidelijk te merken aan het aantal aanmeldingen. Maar liefst 35 deelnemers uit de industrie, kennisinstellingen en netwerkorganisaties hebben zich aangemeld voor de bijeenkomst om te discussiëren over verschillende vision toepassingen, zoals collaborative robots, het gebruik van machine learning en deep neural networks, machine vision system design, autonoom bewegende voertuigen.

Na een korte introductie door de deelnemers, presenteerde Raymond Wentink (directeur Singa BV) een compleet overzicht van de verschillende vision toepassingen in hun bedrijf. Het van origine mechatronische bedrijf ziet de laatste jaren een enorme toename in het gebruik van vision system voor allerlei toepassingen en is nu leverancier van visionsystemen aankomt. Singa wil echter hun huidige vision kennis blijven uitbreiden en ziet toegepast onderzoek als een van de mogelijkheden om dit te doen.

Fred Heitbaum (Groepsleider Controls) presenteerde namens industriële automatiseerder IMS BV een overzicht van hun aanpak voor het gebruik van vision in hun systemen. Ook IMS merkt dat de eisen rondom vision systemen steeds kritischer en de vraag naar dit soort oplossing toe neemt. IMS is derhalve genoodzaakt om vision kennis verder uit te breiden zodat zij ook in de toekomst hun klanten van de laatste stand van de techniek kunnen bedienen.

Roy de Kinkelder (projectleider/sr. onderzoeker Lectoraat Mechatronica Saxion) gaf een overzicht van de werkwijze het lectoraat en enkele resultaten van vision gerelateerde projecten die samen met de industrie zijn uitgevoerd. Zo heeft Saxion samengewerkt met Tvalley partner Voortman Steel Machinery om kennis op te bouwen over contrastvergroting bij de detectie van metalen producten op een metalen lopende band. Daarnaast zijn de laatste ontwikkelingen binnen het lectoraat op machine learning gepresenteerd voor het gebruik in collaborative robots (cobots).

 

 

Tijdens de interactieve sessie zijn deelnemers verdeeld over 6 groepen om samen te bediscussiëren waar het onderzoek zich de aankomende jaren op moet richten. Hierin hebben de bedrijven een voorkeur aangegeven waar het onderzoek zich op moet richten om de visionkennis van de bedrijven te vergroten en studenten naadloos af te leveren in het werkveld. Naast de vergroting op algemene onderwerpen zoals machine vision system design en ontwikkelen van computer vision algoritmes, is er een sterke vraag naar de meest recente ontwikkelingen in machine learning en deep neural networks. Vaak kan dit in combinatie worden gebruikt met toepassingen in cobots en autonoom bewegende systemen. Saxion gaat de bevindingen van de inventarisatie verder uitwerken om een vruchtbare samenwerking met de industrie, docenten, onderzoekers en studenten op te zetten.

Back To Top