skip to Main Content
Mail ons

Aanmelden

    TValley voldoet aan de wet- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens. TValley verzamelt alleen persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is en altijd in overeenkomst met het aangegeven doel. Indien u inzage wilt hebben in uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met TValley. Bent u van mening dat de opgeslagen gegevens onjuist of onvolledig zijn? Dan kunt u een verzoek indienen om deze gegevens aan te passen. U kunt ons eveneens verzoeken om gegevens te verwijderen of te blokkeren. Hierover kunt u contact opnemen: info@tvalley.nl.
Back To Top