skip to Main Content
Mail ons

Zestien jaar geleden ging Mechatronica Valley Twente (MVT) van start met als belangrijkste doel de continuïteit van het onderwijs in het mechatronisch ontwerpen aan de Universiteit Twente (UT) te garanderen. Sindsdien heeft de UT een groot aantal mechatronici opgeleid die hun weg hebben gevonden naar high-tech bedrijven in Oost-Nederland en daarbuiten. Bovendien heeft MVT Twente en omstreken op de kaart gezet als vooraanstaande mechatronica-regio, onder meer met het jaarlijkse congres T-Valley.

Kennis halen én brengen

Het vernieuwde T-Valley moet de samenwerking tussen de industrie en het onderwijs/onderzoek van Saxion structureel gaan organiseren en een brede basis in Oost-Nederland geven. T-Valley wil de overgang van studenten en kennis van de kennisinstellingen naar de bedrijven vloeiend laten verlopen. T-Valley wordt een cluster- en netwerkorganisatie die verder gaat dan MVT. Het omvat  niet de verzorging van mechatronisch onderwijs en externe kennisdeling alleen, maar biedt ook actieve kennisdeling en ontwikkeling samen met de bedrijven in expertsessies. Het gaat om kennis halen én brengen. Voor het formuleren van grotere onderzoeksprogramma’s en -voorstellen worden workshops georganiseerd, waar bedrijven hun vragen en expertise kunnen inbrengen. Bekijk hier het overzicht van de deelnemende bedrijven.

Back To Top